Home

Deze website omvat enkel informatie betreffende Kalfort Kermis en Kalifiësta.


Indien u meer wenst te weten over Kalfort, dan kan u hiervoor terecht op: www.kalfort.be.

Over de Maria-ommegang vindt u alles op www.kalfort.be/ommegang

Wenst u meer te weten over het dorpshuis dan kan u terecht op www.kalfort.be/dorpshuis.

Voor informatie over de Loopronde van Kalfort, kan u terecht op www.looprondevankalfort.be.


Organisatiecomité Kalfort Kermis

Kalité